Compactal gel - 1l

gelový čistič okrajů bazénu

Kód: 911360101
Výrobce: Chemoform
Více než 5 ks skladem SEZÓNNÍ NABÍDKA
Expedujeme: do 1-3 pracovních dnů. Osobní odběr: dostupné ihned na prodejně.
224 Kč
185,12 Kč bez DPH

Vybraná varianta: 1l
ks


Gelový čistič okrajů bazénu 

  • odstraňuje nánosy vodního kamene a jiné znečištění na stěnách bazénu včetně nežádoucí linky vznikající podél vodní hladiny.
  • vhodný pro všechny typy bazénů
  • velmi hustý přípravek, vhodný i pro čištění stěn bazénu pod vodou
  • viskózní, vysoce účinný

Tento přípravek je nenahraditelný v případech, kdy se usazují nečistoty kromě standardní linky u hladiny vody i v různých zákoutích bazénu, například na schůdkách či v rozích. Díky své silné hustotě se přípravek udrží na mycí houbě po dobu podvodního čištění. Vynikající kombinace dvou účinných kyselin, vysoká účinnost.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Čtěte prosím zde Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Čtěte prosím zde Etiketa
 

Návod k použití - k čištění stěn bazénu je třeba  lehce snížit hladinu  vody. Přípravek naneseme pomocí houby a necháme krátce působit. Následně vyčistíme vlhkou houbou, pokud možno tak, aby prostředek nestékal do bazénové vody. Při silném znečištění  je třeba postup zopakovat. Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi!

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu smístními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
 
Hodnocení produktu   |   06.09.2021

Hodnocení produktu   |   26.02.2021

Hodnocení produktu   |   03.07.2019

Krátká doba na vyzkoušení, takže zatím nevím.

Dotaz na zboží: Compactal gel - 1l