Vážení zákazníci,

i přes vládní opatření, zůstává náš eshop i prodejna nadále v provozu. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

X

Formulář odstoupení od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………………………………………………….

Telefon a email ………………………………………………………………………………………………….

 

Prodávající:

MACEK a SYN s.r.o., U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice, IČ: 2558626

 

Vážení,

Dne …………… jsem prostřednictvím Vašeho eshopu www.eshop.macekasyn.cz s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

Číslo daňového dokladu (faktury) ………………………….

Toto zboží jsem převzal(a) dne ………………………….

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO/NE ⃰(nehodící se škrtněte)
⃰(ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

Druh zboží ………………………………………………………………………..

Značka zboží ………………………………………………………………………..

SN zboží ………………………………………………………………………..

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného

(uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………,

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Místo …………...………….., dne ………………..

 

…………………………………………………………….
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Kopie kupního dokladu

 

Formulář ke stažení ve formátu  PDF / Word

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.