Ohřev vody

Solární kolektory jsou určeny pro sezónní ohřívání výhradně bazénové vody. V zimních měsících jsou kolektory nefunkční a musí se vypustit.

Elektrické topení jsou určeny k ohřevu vody v bazénech a vířivých vanách, činnost spočívá v ohřevu protékající vody tělesem topení - teplotu ohřívané vody nastavujeme regulačním termostatem.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá z okolního vzduchu energii o nízké teplotě. Pomocí komprese a expanze dochází k přeměně energie na vyšší teplotu. Funguje na obdobném principu jako chladnička nebo klimatizace – pouze obráceně. Tepelný výměník je válcová nádoba se soustavou tenkých trubiček, kterými protéká voda ohřívaná kotlem UT, tepelným čerpadlem nebo solárními panely. Po vnějším obvodu trubiček protéká voda z bazénu.