PPR nátrubek s výpustným ventilkem 25

Kód: 286000122051
Více než 5 ks skladem
145 Kč
119,83 Kč bez DPH

ks


Jsme schopni dodat i jiné rozměry, než uvádíme v naší nabídce. Pro zjištění dostupnosti nám pošlete dotaz.

  • pro rozvody teplé a studené vody
  • pro spojování svařováním

Potřebné nářadí

1/ Elektrická svářečka pro polyfúzní svařování, opatřená svařovacími nástavci potřebné dimenze
2/ Dotykový teploměr
3/ Speciální nůžky nebo řezák (v případě nouze pilka na železo)
4/ Ostrý kapesní nůž s krátkou čepelí
5/ Hadr z nesyntetického materiálu
6/ Líh
7/ Metr, značkovač

Příprava nářadí

1/ Nejprve na svářečku pevně uchytíme svařovací nástavce
2/ Svářečku pomocí regulátoru nastavíme na teplotu 250 ° – 270 °C a zapojíme do sítě (doba ohřevu svářečky se řídí podmínkami okolního prostředí)
3/ V zahřátém stavu vyčistíme svařovací nástavce od nečistot z předchozího svařování hadříkem z nesyntetického materiálu, aby nedošlo k poškození teflonové vrstvy
4/ Se svářečkou můžeme začít pracovat, až se pomocí LED diody a dotykového teploměru ujistíme, že je svářečka dostatečně nahřátá, dotykový teploměr slouží k doregulování teploty na 250 – 270 °C 
5/ Správnou funkci speciálních nůžek nebo řezacího kolečka zkontrolujeme jedním nebo dvěma kontrolními úřezy zkušební trubky - při kontrolním řezání nesmí dojít ke zmáčknutí vnějšího průměru trubky

Příprava materiálu

1/ Veškerý materiál důkladně prohlédneme před započetím práce
• U prvků nesmí být jakýmkoliv způsobem zeslabena stěna
• U uzavíracích prvků před montáží prověříme funkčnost a závity zkontrolujeme protikusem
• Svařovací hrdla a části trubek k zasunutí do hrdla očistíme a odmastíme
• Tvarovky nasuneme na trn a zkontrolujeme, zda nejsou na trnu příliš volné - tvarovky, které se na trnu viklají, vyřadíme!!!

Vlastní postup svařování

1/ Naměříme potřebnou délku trubky a trubku odřízneme (musíme-li při tom použít pilku na železo, nožem očistíme odříznutý okraj trubky od otřepů)

2/ Dále se doporučuje nožem nebo speciálním přípravkem srazit pod úhlem 30 ° – 45 ° vnější okraj konce trubky určený pro nahřátí, a to především u průměrů nad 40 mm (odhranění)
• Tím se zabrání hrnutí materiálu při zasouvání konce trubky do tvarovky
3/ Fixem nebo značkovačem se doporučuje označit na trubce délku zasunutí konce trubky do tvarovky podle hloubky navařovací objímky tvarovky. Přitom je třeba vzít v úvahu, že konec trubky nesmí být dotlačen až k dorazu v objímce tvarovky. Musí zůstat volná mezera min. 1 mm pro shrnutý materiál, který by zužoval průřez tvarovky v místě svaru.
4/ Dále se doporučuje označit pozici svaru na trubce i na tvarovce, tím se zabrání pootočení trubky vůči tvarovce po zasunutí. K tomuto účelu lze využít montážní rysky na tvarovkách.
5/ Po označení je nutné svařované plochy očistit a odmastit. Bez tohoto odmaštění nemusí dojít k ideálnímu propojení natavených vrstev!Nyní přistoupíme k vlastnímu nahřívání.

6/ Nejprve nasuneme na nahřátý nástavec tvarovku, která má silnější stěnu než trubka a prohřívá se déle a zkontrolujeme, zda není na nástavci příliš volná. Tvarovku, která nedosedá po celém povrchu na nástavec, vyřadíme, protože nerovnoměrné nahřívání vede k nekvalitnímu svaru. Po tvarovce zasuneme do nahřívacího nástavce trubku. Pro těsnost zasunutí platí totéž, co pro tvarovku.

7/ Obě části nahříváme po dobu stanovenou v tabulce:

Doba prohřívání se měří od chvíle, kdy jsou trubka i tvarovka nasunuty na svařovacím nástavci v plné délce, která byla vyznačena. Při špatném zasouvání trubky a tvarovky na trn je možné mírné otáčení obou dílů (max. 10°), než jsou nasunuty v požadované délce. Během prohřívání není dovoleno žádné pootáčení, aby nedošlo ke shrnování materiálu.
8/ Po uplynutí nahřívací doby vyjmeme ze svařovacího nástavce tvarovku i trubku a spojíme tak, že trubku mírným pomalým stejnoměrným tlakem zasuneme bez pootočení osově do objímky tvarovky až po hloubku zasunutí. Zkontrolujeme osové spojení trubky s tvarovkou.


9/ Níže uvedená tabulka udává časy od sejmutí z nástavce po zasunutí trubky do tvarovky:


V případě překročení uvedené doby hrozí nebezpečí ochlazení natavené vrstvy a vytvoření nekvalitního studeného spoje. Čerstvý spoj fixujeme a necháme zchladnout dle časových údajů ve výše uvedené tabulce. Poté již nemůže dojít k povyjetí trubky z tvarovky, způsobené svařovacím tlakem a změně polohy tvarovky vůči trubce.

Napuštění potrubí vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru.

Jsme schopni dodat i jiné rozměry, než uvádíme v naší nabídce. Pro zjištění dostupnosti nám pošlete dotaz.

Tento formulář neslouží k objednání zboží!
Dotaz na zboží: PPR nátrubek s výpustným ventilkem 25